خدمات

 

برخی از خدمات ویژه پزشکی در بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)

در حال حاضر در این مرکز خدمات ذیل صورت میگیرد:


ارتوپدی:
که شامل انواع  جراحی ها از جمله  جراحی و تعویض زانو، هیپ، پا و مچ پا، شانه، آرنج، مچ دست و.... میگردد.

 و همچنین جراحی مغز و اعصاب، جراحی فک و صورت،  پذیرش بیماران داخلی، داخلی اعصاب ،کودکان، شیمی درمانی، بیماری های عفونی، طب اورژانس و دیالیز.


گردشگری سلامت

محتوای مرتبط