تاسیسات و نگهداشت

 

تاسیسات و نگهداشت

مسئول:  آقای منصور سنچولی

 

تلفن داخلی:   451  -  450

 

تاسیسات در هر سازه‌ای یکی از ارکان اساسی و مهم می‌باشد و تامین نیازهای فنی قسمت‌های مختلف آن سازه را برعهده دارد.

 

 

 شرح وظایف مسئول واحد:


  •      نظارت بر امور تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع
  •      کنترل و بازرسی کلیه دستگاههای حرارتی و برودتی
  •      بازرسی و کنترل لوله‌کشی قسمت‌ها
  •      کنترل و بازرسی شیرهای آب، شیر فلکه‌ها و ... و برطرف نمودن عیوب آنها
  •      کنترل و بازرسی کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و قوی
  •      بازرسی و انجام امور عایق‌بندی
  •      رویت نمودن دفتر گزارش مورتورخانه و همچنین نظارت بر چک لیست‌ها

واحد های اداری

محتوای مرتبط