پذيرش

معرفی واحد های اداری بیمارستان خاتم الانبیاء

 

 

       مسئول پذیرش :  خانم شفیعی

     پرسنل :نفر(پذیرش الکتیو و اورژانس)

 

 

 

 

شرح وظایف  :

 

اخذ مشخصات صحیح از بیماران به منظور تشکیل پرونده های پزشکی سرپایی و بستری از روی شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر بیمار تکمیل کلیه آیتم های برگه پذیرش و خلاصه ترخیص و اخذ شماره تلفن وآدرس دقیق بیمار

رعایت اصول اخلاقی در ارتباط با مراجعین و همکاران

امکان دسترسی به اطلاعات جامع همه بیماران توسط کامپیوتر

تهیه آمار تخت خالی بصورت روزانه و اطلاع از وضعیت ترخیص بیماران در طی روز از طریق ارتباط با بخش های بیمارستان و واحد ترخیص

ارسال پرونده بیماران به همراه بیمار به بخشهای مربوطه

تکمیل پرونده های اورژانسی براساس اطلاعات موجود

تکمیل مشخصات کامل فردآورنده بیمار به اورژانس در برگه پذیرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


واحد های اداری

محتوای مرتبط