حسابداري (واحد ترخيص)

معرفی واحد های اداری بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

 

واحد ترخیص

 

مسئول واحد ترخیص: آقای  حامد دهمرده

 

تلفن داخلی : 454

 

واحد ترخیص در ورودی بیمارستان قراردارد.

 

 

آشنایی با مراحل و الزامات ترخیص


  •      اجازه ترخیص بیمار با تشخیص و دستور کتبی پزشک معالج می باشد.در غیر اینصورت بیمار میتواند با تکمیل فرم تر خیص با رضایت شخصی  و اطلاع بخش ودفتر پرستاری مرخص شود.(پس از انجام امور مالی مربوط به ترخیص )
  • تائید و رویت پرونده و بیمار توسط کارشناس بیمه در ساعات اداری و توسط سوپروایزر بیمارستان در ساعات غیراداری و اورژانسی جهت ترخیص بیمار، الزامیست.
  • تکمیل پرونده توسط پزشک و تیم درمانی بخش .
  • ارسال پرونده  به واحد ترخیص (درآمد)جهت محاسبه هزینه .
  • پرداخت مبلغ فیش صادره از واحد ترخیص توسط ،  بانک مستقر در ورودی بیمارستان (در ساعات اداری ) صندوق مستقر در کلینیک شبانه روزی (ساعات غیر اداری ) و یا توسط دستگاه های کارت خوان مستقر در صندوق بیمارستان .
  • دریافت برگ خلاصه پرونده از بخش و حفظ و نگهداری آن  جهت مراجعات بعدی .
  • دریافت مدارک پزشکی  از قبیل عکس و آزمایشاتی که  خارج از بیمارستان انجام گرفته و کلیشه سی تی اسکن  داخل بیمارستان  از بخش بستری مربوطه .

واحد ترخيص بيمارستان از ساعت 7 صبح لغايت 20 آماده ارائه خدمت به بيماران مي باشد.

 

 


واحد های اداری

محتوای مرتبط