مددكاري

معرفی واحد های اداری بیمارستان خاتم الانبیاء

 

 

مسئول واحد مددکاری  :   خانم فروغ نوری

تلفن داخلی : 460

آشنایی با فعالیت های واحد مددکاری بیمارستان

 

 

- مددکار اجتماعی فردی است که هدف او در حوزه بهداشت و درمان بالابرد کارکرد اجتماعی افراد و گروه ها است.پزشک درمان می کند و مددکار دربرنامه پیشگیری ، درمان و پیگیری بعدی بیماری مشارکت دارد.

    

    مددکاری اجتماعی عبارت است از مجموعه ای متشکل از تدابیر و مشاوره  و فعالیت های حرفه ای است که در قالب نهادها سازمان ها و موسسات رفاهی توانبخشی اجتماعی فرهنگی و تربیتی عرضه می شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و اقشار جامعه زمینه بهزیستی رشد و تعالی آنها را فراهم آورد.مددکاران اجتماعی می توانند خدمات خود را در 3 زمینه زیر با بهره گیری از فعالیت های حرفه ای تخصصی به جامعه عرضه نمایند

        -مددکاری فردی

ارائه خدمات حرفه ای به افراد و خانواده ها تا روابط اجتماعی سالم تر و موثرتری را دارا شده و قادر شوند با بهره گیری از استعداد ها توانمندی ها امکانات درونی و بیرونی خود و جامعه به حداکثر رشد مادی و تعالی معنوی و رضایتمندی حاصل از آن دست یافته و بصورت مستقل و خودکفا و با کارایی بیشتر به زندگی خویش ادامه دهند.

        مددکاری جامعه ای -

توسعه و تعمیم خدمات مددکاری اجتماعی در جوامع مختلف به منظور تامین نیازهای اجتماعی فرهنگی رفاهی از طریق بسیج نیروها و جلب مشارکت های عمومی و بهره گیری از استعداد ها و نیروهای موجود جامعه.

         مددکاری گروهی -

ارائه خدمات مددکاری گروهی به افراد به منظور رشد استعدادها ظرفیت ها و قابلیت ها با بهره گیری از روابط و فعل و انفعالات گروهی است تا اعضا قادر شوند بر مسائل و مشکلات خود فائق آمده و به نحو مطلوب تری از عهده وظایف و مسئولیت های فردی و اجتماعی برآیند. 

شرح وظایف واحد مددکاری اجتماعی

   بررسی و حل مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی مددجویان بیمار مراجعه کننده به حوزه معاونت درمان از جمله مصاحبه –1 اجرای طرح های کمکی در رفع مشکل آنان

  2-راهنمایی و معرفی مددجویان مراجعه کننده جهت دریافت امکانات پزشکی و پیراپزشکی به مراکز درمانی تابعه و دیگر موسسات درمانی کشور

   شناسایی و ایجاد ارتباط حرفه ای با منابع مالی اجتماعی 3-رفاهی و درمانی جهت کمک به حل مشکل اقتصادی مددجویان بیمار در پرداخت هزینه های درمانی همچنین در صورت نیاز ارتباط با موسسات خیریه کمیته امداد یا سازمان بهزیستی

4-همکاری در تشکیل دوره های آموزشی حین خدمت جهت بالا بردن کیفیت امور مددکاری

   مشارکت جدی در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف مددکاری اجتماعی در ارتقا ارائه خدمات به ارباب رجوع 5-

ویزیت روزانه بخش های بیمارستانی با هدف موردیابی و پیگیری های لازم 6-

مصاحبه با بیمار و خانواده وی جهت بررسی و ثبت در فرم گزارش مددکاری اجتماعی 7-

هماهنگی جهت ترخیص بیمار و تسهیل در تداوم و مراقبت و پیگیری های پس از ترخیص  8-

   – همسر آزاری سالمند آزاری بررسی و انجام اقدامات حمایتی و پیشگیرانه لازم به موارد خاص اعم از کودک آزاری  9- خودکشی ...افراد معتاد دختران فراری مجهول الهویه و غیره

همکاری و هم فکری با سایر اعضای تیم درمان جهت تسریع فرآیند درمان 10-

بررسی و فعالیت مالی بیماران  11-اعلام نظر تخصصی با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و منابع موجود در جهت تسهیل پرداخت هزینه های درمانی

 12-ارزیابی و بررسی وضعیت مراجعه کننده

دادن اطلاعات مشاوره حمایت 13-

دادن مدارک به دادگاه (در زمان مورد نیاز) 14-

ثبت مستندات و نوشتن گزارشات 15-

 16-سازماندهی و مدیریت برنامه های حمایتی

 ( حمایت های عملی از مراجعه کنندگان (یا تصمیم گیری برای آنان در زمان مورد نیاز 15-

 16-شناسایی بیمارانی که تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای نمی باشندو راهنمایی و اطلاع رسانی به بیماران مذکور

شناسایی و یاری رساندن به بیماران نیازمند (بیماران صعل العلاج ) 17-بیماران خاص

شناسایی بیماران فاقد همراه و طرد شده (شامل بیماران سالمندان از کار افتاده معتاد دختران فراری  18-نوزادان رها شده و شناسایی خانواده توسط مددکار)

کسب اطلاعات خانوادگی - اجتماعی اقتصادی بیماران از خانواده و ارائه آن به کادر درمانی طبق ضوابط- قوانین و پروتکلها 19-

  

واحد مددکاری بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)

 

 


واحد های اداری

محتوای مرتبط