امور اداري

معرفی واحدهای اداری بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان