اعتباربخشی و بهبود کیفیت

 

واحد اعتباربخشی و  بهبود کیفیت بیمارستان

کارشناس اعتبار بخشی : خانم سمیرا راهبر کیخا

کارشناس بهبود کیفیت و ایمنی : خانم ام البنین راهدار

تلفن داخلی : 424

 

معرفی واحد:

واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان با ابلاغ برنامه اعتبار بخشی بیمارستان از سوی وزارت متبوع در سال 92 ، شروع به کار نمود. این واحد علاوه بر استقرار و اجرای سنجه های بهبود کیفیت هماهنگی کلیه فعالیت های اعتبار بخشی در بیمارستان را نیز بر عهده دارد. هم چنین با توجه به اینکه در برنامه اعتبار بخشی واحدهایی به نام حقوق گیرندگان خدمت و مدیریت و رهبری به بخش های موجود در بیمارستان اضافه گردیده بود . لذا این واحد علاوه بر وظایف فوق پیگیری و هماهنگی مرتبط با واحدهای فوق الذکر را نیز بر عهده دارد. 

از آنجا که اعتبار بخشی بیمارستان ها جایگزین سیستم ارزشیابی سابق در سیستم های درمانی می باشد لذا رضایت از عملکرد این واحد از دیدگاه بازرسان وزارت متبوع منجر به کسب درجه یک ارزشیابی در هر سال می گردد که از جهت مالی برای بیمارستان بسیار ارزشمند می باشد .

امید است که این واحد با همکاری کلیه واحد های بیمارستان در راستای ارتقاء کیفیت فرآیندها و بالاترین سطح رضایتمندی بیماران در سال های آتی هم شاهد کسب درجه یک عالی از وزارت متبوع باشد.

 

 عملکرد واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی


برگزاری کارگروه های آموزشی – پژوهشی و تکریم مشتریان به عنوان ساب کمیته های بهبود کیفیت با هدف هم سو نمودن و تسریع در نیل به بهبود کیفیت در بیمارستان

برگزاری دوره آموزشی BSC

تنظیم و ویرایش  برنامه عملیاتی کلیه واحدهای درمانی –پاراکلینیکی - پشتیبانی و مدیریت و رهبری

تنظیم و ویرایش   خط مشی بالینی و غیر بالینی بیمارستان

تنظیم و ویرایش شاخص عملکردی کلیه بخشهای بالینی –پاراکلینیکی و پشتیبانی و بهبود کیفیت

تهیه و تنظیم و تحلیل  شاخص عملکردی از کلیه واحدها به صورت کاملا مداخله ای 

تهیه و ویرایش  شاخص های ایمنی بیمار

تدوین برنامه مدیریت خطر بر اساس مدل FMEA

تنظیم و ویرایش  برنامه مدیریت خطر بیمارستان

تدوین برنامه مدیریت بحران بیمارستان بر اساس برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها

تهیه  و تنظیم برنامه مدیریت خطا و RCAخطا

بازنگری و ویرایش  فرآیند اصلی کلیه واحدهای درمانی – پاراکلینیکی و  پشتیبانی

تهیه پکیج های اعتبار بخشی  گروه آموزشی پزشکی بیمارستان

 تهیه فایل ارزیابی بلایا برای بیمارستان

 تهیه و تنظیم  فایل ممیزی داخلی کلیه واحدهای درمانی –پاراکلینیکی و  پشتیبانی

تهیه بروشور ارتقاء سلامت برای بیماران

برگزاری مستمر کمیته های بهبود کیفیت و مدیریت و رهبری

اخذ تایید برای تهیه فرم رضایت آگاهانه در پرونده بیماران

مدون نمودن کتابچه خط مشی های بیمارستان

پیگیری در خصوص برگزاری جلسات بازنگری سالیانه برنامه استراتژیک

بازنگری کتابچه های توجیهی بیماران –فرمولاری –بهداشت محیط –مدیریت پسماند- بهداشت حرفه ای- امور اداری –مواد ضدعفونی کننده و گندزدا- MSDS- جزوه توانمندی عمومی دوره های ویزه اعتبار بخشی

 

 

 


واحد های اداری

محتوای مرتبط