مدارک پزشکی

معرفی واحد های اداری بیمارستان خاتم الانبیاء

 

مدارك پزشكی


مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت : خانم مرضیه عبادی پور

 

تعداد پرسنل : 9 نفر

 

تلفن داخلی : 453

 

درعصر تكنولوژي، اطلاعات و اطلاع رساني به عنوان مهم ترين و غني ترين منابع اطلاع رساني مي باشد. مدارك پزشكي بعنوان سوابقي ذي قيمت از فعايتهاي گروه بهداشتي و پزشكي و نشانگر فعاليت كادر بيمارستاني و والاترين و با ارزش ترين راهنما در برنامه ريزي و تصميم گيري مي باشد.

 

نقش و اهميت مدارك پزشكي

 1. به عنوان اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت بیمار
 2. به عنوان ابزار ارتباطی بین پزشکان و دیگر کارکنانی که در مراقبت از بیمار سهیم می باشد.
 3. تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار
 4.  به عنوان اساس مطالعه، بررسی و ارزشیابی روند درمان بيمار  
 5. کمک و پشتیبانی قانوني از بیمار، بیمارستان و کارکنان مسئول
 6. تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه های درمانی
 7. آموزش و پژوهش 

از اين رو درك اهميت والاي آن به مثابه توسعه فكر و بينش اطلاعاتي است.


واحدهاي زيرمجموعه

1- پذيرش بستري

ü      پذيرش بيماران جهت بخش هاي بستري و اورژانس  انجام مي گيرد.

2- پذيرش سرپايي

3-   كدگذاري

ü      كد گذاري بيماريها عبارت است از تخصيص كد هاي استاندارد تعيين شده از طرف WHO  در كتاب ICD 10  به بيماريها، اقدامات پزشكي، سرطان ها و علل خارجي

4-  بايگاني پرونده ها

6- اسكن پرونده ها

7- مديريت اسناد

8- جوابگويي ارباب رجوع

 • پاسخ به مكاتبات از ادارات و سازمانها
 • مكاتبه با ادارات بيمه
 • درخواست شخصي با توجه به رعايت قوانين
 • ارائه رونوشت پرونده بيماران حسب درخواست سازمانها و نهاد هاي دولتي

 

اهداف اختصاصي

1-ايجاد يك سيستم كارامد براي نگهداري پرونده كامل بيماران و سهولت دسترسي و بازيابي پرونده ها

2-فراهم كردن زمينه تداوم مراقبت از بيمار در مراجعات بعدي

3-پاسخگويي مناسب به مراجعين، مراجع قانوني، پزشكان و پرستاران

4-افزايش رضايتمندي مراجعين با عملكرد صحيح و موثر در واحد بايگاني مدارك پزشكي

5-تشكيل پرونده پزشكي جهت كليه ي بيماران

6-بهينه سازي پرونده ها مبتني بر اطلاعات صحيح و دقيق و قابليت دسترسي سريع

7-تلاش درجهت كاهش كسورات

8-كنترل اوراق پرونده هاي تحويلي به مدارك پزشكي از نظر كمي وكيفي

 

 

 


واحد های اداری

محتوای مرتبط