رسالت بيمارستان

 

چشم انداز            (vission )

 

 

 

 -آرمان ما این است که با اتکال به قدرت لایزال پروردگار و به مدد ایمان و وجدان کاری و تلاش گروهی کارکنان به عنوان برترین مرکز تروما و سوانح در زمینه ارائه خدمات با کیفیت به بیماران در جنوب شرق کشور باشیم.

-بعنوان بهترین بیمارستان ارائه دهنده مراقبتهای درمانی با بالاترین استانداردها انتخاب شویم

-بعنوان برترین بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار باشیم.

 

 

ارزشهای مرکز آموزشی ، درمانی و تحقیقاتی خاتم الانبیا(ص) زاهدان   

               

     کسب رضایت خالق هستی با :

    تحقق ایمنی بیماران و کارکنان

احترام و رعایت حقوق بیماران ، همراهان ، فراگیران ، اساتید و کارکنان

رعایت اخلاق حرفه ایی

رضایتمندی بیماران ، همراهان ، فراگیران ، اساتید و کارکنان

پاسخگویی

نوآوری و ابتکار

نوآوری و نوآموزی

حفظ محیط زیست

 

 

 

 

رسالت بیمارستان(Mission  ماموریت )

 

 

 

 

ماموریت مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی خاتم الانبیا (ص) زاهدان بعنوان مرکز حوادث وسوانح وفوریتهای پزشکی با ارائه خدمات تشخیصی ، مراقبتی ، درمانی به بیماران و ارائه خدمات آموزشی ،درمانی وتحقیقاتی فراگیران علوم پزشکی مطلوبترین خدمات را در سطح استانداردهای ملی و بین المللی به مراجعین خود با اهداف ذیل  ارائه می دهد:

 

- ارتقاءوبهبود مستمر کیفیت خدمات براساس رعایت اخلاق حرفه ایی در چارچوب اهداف حاکمیت بالینی

-ارائه ی مراقبتهای سلامت به بیماران با بالاترین استانداردها

-توسعه فرهنگ ایمنی

-افزایش سطح رضایت مندی ( بیماران ،همراهان وکارکنان)

 

 

 


معرفی بیمارستان

محتوای مرتبط