دبيرخانه
معرفی واحدهای اداری بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان