كارگزيني

معرفی واحدهای اداری بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

 

مسئول کارگزینی : خانم مودب نیا

پرسنل : خانم عمرانی و  خانم فنایی

 

 

کنترل ورود و خروج پرسنل،صدور احکام پرسنلی ،حقوق و دستمزد ، ارزشیابی سالانه، بررسی پرونده های پرسنلی و تهیه صورتجلسه ارتقاء رتبه شغلی و ارتقاء طبقه شغلی، ثبت دوره آموزشی کلیه پرسنل در سامانه آموزش انجام کلیه امورات رفاهی پرسنل