واحد كد گذاري

معرفی واحد های اداری بیمارستان خاتم الانبیاء

 

کارشناس كدگذاری : خانم کریمی 

 

شرح وظایف  :

  • بررسي و مطالعه پرونده بيمار و تخصيص كد تشخيص بيماري از كتاب طبقه بندي آماري بين المللي بيماريها و مسايل وابسته بهداشتي و همچنين تخصيص كد اعمال جراحي از كتاب طبقه بندي بين المللي بيماريها و حالات باليني       ( ICD10- 9CM)
  • كد گذاري علل فوت بيماران بر روي گواهي فوت
  • ثبت كد هاي مربوطه در نرم افزار
  • رعايت اصول اخلاقي و حفظ اسرار بيماران
  • دستیابی به پرونده های پزشکی مربوط به بیماری یا جراحی خاص با توجه به پزشک کعالج بیمار 
  • دستیابی به اطلاعاتی از قبیل سن,جنس,وضعیت ترخیص و روز بستری از روی کارت کدکذاری بدون مراجعه به پرونده های پزشکی

محتوای مرتبط