بخشهاي بيمارستان

معرفی واحد های بالینی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

 

 

بخش جراحي عمومي   

 

 

 

 

این بخش درطبقه اول( مقابل بخش ارتوپدي ) ساختمان اصلي بخش ها واقع شده و تمامي اعمال مربوط به جراحي عمومي در اين بخش زیر نظر پزشکان متخصص جراحي عمومي انجام مي شود.
رئيس بخش : جناب آقاي دكتر خزاعي  ، متخصص جراحي عمومي

سرپرستار :   سركار خانم نظام جو ، كارشناس پرستاري

 

 

نوع كاربري

 

تعداد كاركنان درماني

 

تعداد كاركنان خدماتي -پشتيباني

 

 

تعداد تخت

آموزشي - درماني

 

17 نفر

 

4 نفر

28 تخت


محتوای مرتبط