تماس با ما


آدرس : زاهدان - بلوار جام جم

کدپستی : 9815733169

تلفن :0541 - 32230013 الي 5  و 32205013 الي 3

فکس : 3220504

ایمیل : khatamhospital_zah@yahoo.com

دفتر ریاست :

0541 - 32296813

مدیر داخلی:

32542943 -0541

معاونت آموزشي :

3239762-05413

دفتر خدمات پرستاری :

3235725-05413

دفتر سوپروايزر:

3216269-05413

مسئول کلینیک :

داخلی 489