اخبار و اعلامیه

ابراز همدردی با همکاران جهت تسلی خاطر همکاران

 

حضرت محمد (ص) مي فرمايند : فاطمه پاره تن من است . هركه او را بيازارد ، مرا آزرده خاطركرده
و هر كه او را شاد كند ، مرا نيز خوشحال نموده است .


محتوای مرتبط