کارگاه آموزشی سال 98

 

کارگاه های آموزشی

 

 

2. کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه پایش  عملیاتی کتابخانه های دانشکده ای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(سه ماهه اول سال 98)

مدرس: سرکارخانم زهره سوری نظامی 

تاریخ برگزاری: 98/4/5 ، ساعت 10 الی 12

محتوای آموزشی:

پاورپوینت کارگاه آشنایی با برنامه ی پایش عملیاتی

فایل پی دی اف شیوه ی تکمیل چک لیست ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشکده ای

مستندات:


 

 

کارگاه های آموزشی

1. کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه پایش  عملیاتی کتابخانه های بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(سه ماهه اول سال 98) 

 

مدرس: سرکارخانم زهره سوری نظامی 

 

تاریخ برگزاری: 98/3/26 ، ساعت 12 الی 14

 

محتوای آموزشی:

پاورپوینت کارگاه آشنایی با برنامه ی پایش عملیاتی

 

 

 

 


کارگاه آموزشی

محتوای مرتبط