عفونی

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

 

 

 

ايام هفته/ متخصصين عفونی

نوبت صبح

نوبت عصر

شنبه دکترمیرشکاری دکترمیرشکاری

يكشنبه

--------

دکترمحمدقاسمی

دوشنبه

دکترمیرشکاری

دکترمیرشکاری

سه شنبه

-----------

دكتر محمدقاسمی

چهارشنبه

دکترمیرشکاری

دکترمیرشکاری

پنج شنبه

محمدقاسمی

---------


کلینیک

محتوای مرتبط