تدارکات- کارپردازی

 

مسئول کارپردازی  :   میثم دیانتی 

تعداد کارکنان  : 4 نفر

وظیفه اصلی کارپردازی خرید و نگهداری تجهیزات ، ملزومات و مواد مورد نیاز بیمارستان است .هدف مدیریت کارپردازی و تدارکات تهیه کالای مرغوب با قیمت مناسب در زمان مناسب می باشد وعملکرد صحیح این واحد باعث پیشرفت صحیح بیمارستان در جهت مطلوب می گردد .

 شرح وظایف واحد تدارکات :

 خرید درخواستهای بیمارستان به واسطه پرسنل تحت سرپرستی 

 نظارت و کنترل بر وضعیت کیفی کالا ،اجناس و لوازم خریداری شده 

انجام هماهنگی های اعتباری جهت درخواست های خرید با امور مالی 

نظارت بر امورات مربوط به شغل و راهنمایی به کارکنان تحت سرپرستی 

پیگیریهای لازم جهت تحویل تنخواه به منظور خرید لوازم 

کنترل بر کالاهای خریداری شده و تحویل کالاها به انبار دار

نظارت بر ثبت کالاهای خریداری شده تا تحویل آن به انبار 

نظارت بر قیمت خریداری شده کالاها تا منافع سازمان در آنها لحاظ گردد

تعیین و شناسایی منابع خرید در تمامی کالاها 

   انجام سایر امور محوله در زمینه شغلی طبق دستور مقام مافوق

 


محتوای مرتبط