بخش ICU-C

معرفی واحد های بالینی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

 

بخش ICU-C

 

 

این بخش درطبقه اول ( مجاور ICU-A ) ساختمان اصلي بخش ها واقع شده و كليه بيماراني كه نياز به درمان و مراقبتهاي ويژه (بيماران  درحال كما ، وبيماران با ضريب هوشياري پايين) دارند، در اين بخش تحت  نظر و درمان پزشکان متخصص بيهوشي و ديگر تخصصهاي مورد نياز  قرار ميگيرند.


رئيس بخش : جناب آقاي دكتر خوش فطرت ، متخصص بيهوشي (فلوشيپ  ICU)

سرپرستار :   سركار خانم سرگزي كوشه ، كارشناس پرستاري

تعداد پذيرش ماهانه : 10 نفر

 

نوع كاربري

 

 

تعداد كاركنان درماني

 

تعداد كاركنان خدماتي -پشتيباني

 

 

تعداد تخت

آموزشي - درماني

 

10 نفر

 

مشترك با ICU-A

5 تخت


بخشهاي بيمارستان

محتوای مرتبط