اعصاب و روان

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

ايام هفته/متخصصين اعصاب و روان

نوبت صبح

نوبت عصر

شنبه

دکتر شهرآبادی

يكشنبه

دکتر شهرآبادی

دکترغلامی

دوشنبه

دکترشهرآبادی

دکترغلامی

سه شنبه

دکترغلامی

دکترغلامی

چهارشنبه

دکترغلامی

دکترغلامی

پنج شنبه

دکترغلامی


کلینیک

محتوای مرتبط