اعصاب و روان

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

ايام هفته/متخصصين اعصاب و روان

نوبت صبح

نوبت عصر

شنبه

دکتر دانش

يكشنبه

دکتر دانش

دوشنبه

دکتر دانش

سه شنبه

دکترشهرآبادی

 

چهارشنبه

دکترشهرآبادی

 

پنج شنبه

دکترشهرآبادی


كلينيك

محتوای مرتبط