اعصاب و روان

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

ايام هفته/متخصصين اعصاب و روان

نوبت صبح

نوبت عصر

شنبه

دکتر شهرآبادی

يكشنبه

دکتر شهرآبادی

دوشنبه

دکترشهرآبادی

سه شنبه

دکترشهرآبادی

 

چهارشنبه

دکترشهرآبادی

 

پنج شنبه

دکترشهرآبادی


کلینیک

محتوای مرتبط