نفرولوژي

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

 

ايام هفته/متخصص داخلي فوق كليه و فشارخون

نوبت صبح

نوبت عصر

شنبه

..............

يكشنبه

..............

 

دوشنبه

---------

 

سه شنبه

.............

 

چهارشنبه

.............

----------

پنجشنبه

...........

--------


کلینیک

محتوای مرتبط