اطفال

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

 

ايام هفته/متخصصين اطفال

نوبت صبح

نوبت عصر

شنبه

دكتر بزی

دكتر شهرکی

يكشنبه

دكتر فیروزی

دكتر بزی

دوشنبه

دكتر فیروزی

دكترشهرکی

سه شنبه

دكتر میری

دكتر فیروزی

چهارشنبه

دكتر شهرکی

دكتر بزی

پنج شنبه

دكتر میری

دكتر میری


محتوای مرتبط