ارولوژي

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

 

 

ايام هفته/متخصص ارولوژي

نوبت عصر

شنبه       --------

------------

يكشنبه      -------

--------

دوشنبه     -------------

--------

سه شنبه      ------------   

---------

چهارشنبه     ----------

-------

پنج شنبه      ---------

.............


كلينيك

محتوای مرتبط