پوست

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

 

ايام هفته/متخصصين پوست

نوبت صبح

نوبت عصر

شنبه

دكتر بدخش

--------

يكشنبه

دكتر بیات

دكتربدخش

دوشنبه

دكتر ميرزايي پور

---------

سه شنبه

دكتر بیات

--------

چهارشنبه

دكتربدخش

----------

پنج شنبه

دكتر بدخش

----------


كلينيك

محتوای مرتبط