پوست

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

 

ايام هفته/متخصصين پوست

نوبت صبح

نوبت عصر

شنبه

دكتر بدخش

--------

يكشنبه

دكتر بیات

دكتربدخش

دوشنبه

دكتربدخش

دكتربدخش

سه شنبه

دكتر بیات

دكتر-------

چهارشنبه

دكتربدخش

دكتر-------

پنج شنبه

دكتربدخش

----------


کلینیک

محتوای مرتبط