پوست

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

 

ايام هفته/متخصصين پوست

نوبت صبح

نوبت عصر

شنبه

دكتر بدخش

--------

يكشنبه

دكتر بیات

دكترعلایین

 

دوشنبه

دكتربدخش

دكتربدخش

سه شنبه

دكتر بیات

دكترعلایین

چهارشنبه

دكترعلایین

دكترعلایین

پنج شنبه

دكتر علایین

----------


کلینیک

محتوای مرتبط