قلب

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

 

ايام هفته/متخصصين قلب و عروق

نوبت صبح

نوبت عصر

شنبه

دكتر موسوی

دكتر موسوی- دکتر سندگل

يكشنبه

دكترسندگل

دكتر کریم لو- دکترسندگل

دوشنبه

دكتر رفیع زاده

دكترموسوی- دکتراکبری

سه شنبه

دكترکریملو

دكترسندگل- دکترکریم لو

چهارشنبه

دكتر اکبری

دكترموسوی-دکترسندگل

پنج شنبه

آنکال

دكترکریملو-دكتراکبری


محتوای مرتبط