قلب

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

 

ايام هفته/متخصصين قلب و عروق

نوبت صبح

نوبت عصر

شنبه

دكتر رفیع زاده

دكتر یزدانی- دکتر سندگل

يكشنبه

دكتررئیسی

دكتر رئیسی- دکترموسوی

دوشنبه

دكتر سندگل

دكترسندگل- دکتریزدانی

سه شنبه

دكترموسوی

دكتریزدانی- دکتررئیسی

چهارشنبه

دكتریزدانی

دكترموسوی-دکترسندگل

پنج شنبه

دكتراکبری

دكتررفیع زاده-دكتراکبری


محتوای مرتبط