ارتوپدي

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

 

 

ايام هفته/ متخصصين ارتوپدي

نوبت صبح

نوبت عصر

شنبه

دکتربهنام فر

دکتر----

يكشنبه

دکتررجبی

دکتربهنام فر

دوشنبه

دكتررجبی

دکتر-----

سه شنبه

دکتراوکاتی

دکتربهنام فر

چهارشنبه

دکتررجبی

دکتر بهنام فر

پنج شنبه

دکتررجبی

دکتربهنام فر

 


کلینیک

محتوای مرتبط