ارتوپدي

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) زاهدان

 

 

ايام هفته/ متخصصين ارتوپدي

نوبت صبح

نوبت عصر

شنبه

دکتررجبی

دکترطالبیان

يكشنبه

دکترطالبیان

دکتر----

دوشنبه

دكتررجبی

دکترطالبیان

سه شنبه

دکتر طالبیان

دکتر----

چهارشنبه

دکترایزدپناه

دکترایزدپناه

پنج شنبه

دکترطالبیان

----

 


کلینیک

محتوای مرتبط