پذيرش

معرفی واحد های اداری بیمارستان خاتم الانبیاء

 

 

       مسئول پذیرش :  خانم شفیعی

     پرسنل :نفر(پذیرش الکتیو و اورژانس)

 

 

 

 

شرح وظایف  :

 

اخذ مشخصات صحیح از بیماران به منظور تشکیل پرونده های پزشکی سرپایی و بستری از روی شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر بیمار تکمیل کلیه آیتم های برگه پذیرش و خلاصه ترخیص و اخذ شماره تلفن وآدرس دقیق بیمار

رعایت اصول اخلاقی در ارتباط با مراجعین و همکاران

امکان دسترسی به اطلاعات جامع همه بیماران توسط کامپیوتر

تهیه آمار تخت خالی بصورت روزانه و اطلاع از وضعیت ترخیص بیماران در طی روز از طریق ارتباط با بخش های بیمارستان و واحد ترخیص

ارسال پرونده بیماران به همراه بیمار به بخشهای مربوطه

تکمیل پرونده های اورژانسی براساس اطلاعات موجود

تکمیل مشخصات کامل فردآورنده بیمار به اورژانس در برگه پذیرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


محتوای مرتبط