مددكاري

معرفی واحد های اداری بیمارستان خاتم الانبیاء

 

 

مسئول واحد مددکاری  :   خانم عاطفه آذرکشب

تلفن داخلی : 610

آشنایی با فعالیت های واحد مددکاری بیمارستان

 

 

- گفتگو با بیماران و خانواده هایشان، شناسایی مشکلات آنها و پیگیری و رفع آن

- بازدید از بخش های بالینی و شناسایی بیماران بدون همراه جهت کمک به آنها در زمینه کمک به رفع مشکلات آنها در بیمارستان

- هماهنگی با واحد مددکاری سایر بیمارستان ها در جهت ایجاد سرعت و سهولت بیشتر در بستری شدن و رفع مشکلات آن دسته از بیماران بدون همراهی که بنا به ضرورت پزشکی می بایست از بیمارستان خاتم الانبیاء به آن بیمارستان ها منتقل شوند.

- شناسایی بیماران فاقد پوشش بیمه ای، تنظیم معرفی نامه و راهنمایی خانواده این بیماران جهت دریافت پوشش بیمه ای از «بیمه ایرانیان »

- -شناسایی کودکان بی سرپرست بستری شده در بیمارستان، پیگیری رفع مشکلات آنها و اطلاع رسانی و هماهنگی با مراجع قضایی وسازمان های حمایتی

- پیگیری جهت شناسایی بستگان بیماران بدون همراه و کمک به پذیرش و نیز حمایت از این بیماران توسط آنها پس از ترخیص از بیمارستان با هماهنگی امور حقوقی

-
-
ارائه راهنمایی و معرفی نامه به همراهان بیماران تصادفی جهت مراجعه به نیروی انتظامی و پیگیری مراحل قانونی مربوطه برای رایگان نمودن هزینه های درمانی

- شناسایی بیماران مبتلا به سرطان، ام اس، دیالیز و تحت پیوند کلیه و ارائه تخفیف های ویژه به آنها در رابطه با هزینه های بیمارستانی

- هماهنگی با خیرین سلامت و کمک به بیماران نیازمند در چهارچوب نیت های خیر خواهانه خیرین

- هماهنگی با اداره امور پناهندگان استانداری و دفاتر برخی از سازمان های بین المللی در ایران (ایراک) در جهت کمک و رفع مشکلات بیماران اتباع خارجۀ  نیازمند

- پیگیری شناسایی خانواده و بستگان بیماران مجهول الهویه و اطلاع رسانی به مراجع قانونی ذیربط با هماهنگی امور حقوقی

- نگهداری اشیاء قیمتی بیماران مجهول الهویه در طول مدت بستری و تحویل آنها در موقع ترخیص به بستگان درجه یک (در صورت شناسایی) و یا مراجع قانونی ذیربط با هماهنگی امور حقوقی

- هماهنگی با نمایندگان سازمان های بیمه گر در بیمارستان جهت رفع مشکلات بیماران

- ثبت کلیه تخفیفات در سایت نیازمندان

-   مستند سازی فعالیتها و مکاتبات 

-   شرکت در جلسات و کمیته های بیمارستانی

 

 


واحد های اداری

محتوای مرتبط