گفتار درماني

 

 رئیس واحد:  جناب دکتر علی دهقان 

 کارشناس مسئول واحد: سرکارخانم رمرودی

 

 به نام خدا

 گفتار درمانی یکی از رشته های علوم پزشکی در شاخه توان بخشی است که توسط یک متخصص بالینی به نام گفتار درمانگر یا آسیب شناسی گفتار درمانی زبان SLP مطالعه ی جنبه های مختلف گفتار و زبان ، ارزیابی ، تشخیص و درمان اختلالات ارتباطی ، ختلالات درکی ، اختلالات صوت و مشکلات بلع می پردازد . یک تصور غلط و رایج این است که گفتار درمانی را شاخه ای از روانشناسی می دانند که با صحبت کردن با مردم به اصلاح اختلالات رفتاری می پردازد . عده ی زیادی از مردم این رشته را محدود به اصلاح کردن اختلالات تلفظ می دانند ( مثلاً فردی که توانایی حرف زدن ندارد ) . گفتار درمانگران به درمان کودکانی می پردازند که در فراگیری زبان مادری استفاده صحیح از گفتاردرچار مشکل هستند و نیز بزرگسالانی که به دلیلی ، توانایی گفتاری خود را از دست داده اند . افرادی نیازمند به خدمات گفتاردرمانی در طیف سنی گسترده ای قرار دارند که نوزاد تازه متولد شده ی نارس تا یک فرد 90 ساله ای که پس از سکته ی مغزی توانایی صحبت کردن را از دست داده است شامل می شود .

درموارد زیر مراجعه به یک گفتار درمانگر الزامی است :

 1-تاخیر در شروع گفتار در کودکان . 2- اشکان در تلفظ اصوات گفتای . 3- عدم برقراری ارتباط کلامی یا غیر کلامی از سوی کودک . 4- کم شنوایی یا ناشنوایی . 5- اشکاندر درک کلام . 6- اختلال بلع . 7- در صورت تشخیص بروز هر یک از اختلالات فلج مغزی ، اوتیسم یادگیری . 8- اختلالدر صدا . 9- به صورت کلی هر اختلالی که در دوران کودکی یا بزرگسالی بر درک یا بیان گفتار و یا کیفیت صدا یا عمل بلع تاًثیر منفی بگذارد . طول درمانو نحوه ی درمان در افراد مختلف متفاوت است به عواملی مانند نوع اختلال ، شدت آسیب ، زمان مراجعه بعد از شروع اختلال ، همکاری فرد و خانواده ، بخش های آسیب دیده بستگی دارد . تعدادی از خدمات یک گفتار درمانگر : درمان لکنت زبان – اختلالت تلفظی – تاًخیر در رشد گفتار و زبان کودکان - درمان اختلالات گفتار ی و زبانی ناشی از فلج مغزی – سکته مغزی – شکاف کام – عقب ماندگی ذهنی – تشخیص و درمان اختلالات یاگیری و مفاهیم کلمات تشخیص و درمان اختلالات نوشتاری و املاء – مشاوره تخصصی و گفتار درمانی برای اعضای خانواده – ارجاع به متخصص مغزو اعصاب یا گوش و حلق و بینی – روان پزشک روانشاس – شنوایی شناسی ، در صورت نیاز .