شيمي درماني

معرفی واحد های بالینی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

 

 

  

بخش شیمی درمانی (انکولوژی)  و هماتولوژی

 

این بخش در ساختمان اورژانس وهمجوار با اورژانس ورادیولوژی اورژانس واقع شده و بیماران در اين بخش زیر نظر پزشکان متخصص  داخلی  و انکولوژی تحت درمان قرار میگیرند. 

رئيس بخش : جناب آقاي دكتر مجتبی تسبندی ، متخصص انکولوژی

سرپرستار :   سركار خانم میرلاشاری ، كارشناس پرستاري

متوسط  پذیرش ماهانه : 34نفرهماتولوژی و315 نفر شیمی درمانی

 

نوع كاربري

 

تعداد كاركنان درماني

 

تعداد كاركنان خدماتي -پشتيباني

 

 

تعداد تخت

آموزشي - درماني

 

12 نفر

 

3 نفر

10تخت شیمی درمانی +12 تخت هماتولوژی


بخش های بستری

محتوای مرتبط