حراست

معرفی واحد های اداری بیمارستان خاتم الانبیاء

 

مسئول حراست :  نورالله وزیری مهر

شرح وظایف حراست

اداره حراست بیمارستان  در راستای حفاظت و حراست از ارزشهای والای نظام، حفظ و انسجام د رمجموعه بیمارستان و جلوگیری از انحراف و تخلف د رامور اجرایی و در دیگر زمینه ها، ایجاد شده است.

در واقع عملکرد کنترلی اداره حراست را می توان در چهارچوب وظایف ذیل خلاصه نمود:

-         کشف و گزارش تخلفات احتمالی (به طور اعم در حیطه بیمارستان).

-         کشف و مقابله با توطئه های دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی در راستای لکه دار نمودن امنیت اجتماعی محیط دانشگاه

-         کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیاسی، امنیتی و اداری مجموعه شاغلین در بیمارستان و اعلام به مسئولین ذیربط

-          نظارت بر روند دریافت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز

-         نظارت بر حفاظت فیزیکی بیمارستان و تهیه طرحهای حفاظت فیزیکی

-         آموزش و توجیه مسئولین واحدها و پرسنل زیرمجموعه در زمینه های حراست، حفاظت اسناد، افراد ، تاسیسات و نظارت بر اجرای طرحها

-         صدور مجوز مخصوص تردد وسائط نقلیه به محوطه بیمارستان

-         همکاری در تهیه طرحهای حفاظتی ، امنیتی و نظارت مستمر بر اجرای طرحهای مذکور

-         پیگیری وظایف ارجاع شده از سوی مسئولین ذیربط

-         ارائه مشاوره امنیتی به بالاترین مقام اجرائی دستگاه

-         پی گیری و اجراء بخشنامه ها و دستورالعملها

 

وظایف درسطح پاسخگویی به شکایات :

دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین ) از واحدها و کارکنان بیمارستان

بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

 بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی

پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ   به شاکیان

جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای رياست د بیمارستان به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد .

پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده

 پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان

 

 

 


محتوای مرتبط