بخش همو دیالیز و دیالیز صفاقی

معرفی واحد های بالینی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

 

 

  

بخش همودیالیز

 

این بخش در محوطه بیمارستان ( کنار آمفی تاتر)  واقع شده و کلیه خدمات مربوط به دیالیز بیماران اعم از سرپایی و بستری و بیماران مهمان در این بخش انجام میگیرد.  

رئيس بخش : جناب آقاي دكتر علی علیدادی ، فوق تخصص نفرولوژی

سرپرستار :   سركار خانم طباطبایی ، كارشناس پرستاري

متوسط  پذیرش ماهانه :   1216  نفر

 

نوع كاربري

 

تعداد كاركنان درماني

 

تعداد كاركنان خدماتي -پشتيباني

 

 

تعداد تخت

آموزشي - درماني

 

16 نفر

 

4 نفر

21 تخت


بخش های بستری

محتوای مرتبط