بخش سوختگی

معرفی واحد های بالینی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

 

 

بخش سوختگی

 

 

 این بخش درطبقه همکف ساختمان اصلي بخش ها واقع شده و تمامي خدمات از جمله پانسمان و دبریدمان زخم ها توسط پرستاران و اعمال جراحی دبریدمان و گرفت زخم های سوختگی در اين بخش زیر نظر پزشکان متخصص جراحي عمومي انجام مي شود.

سرپرستار :   سركار خانم خزاعی امین ، كارشناس پرستاري

 تعداد پذیرش ماهانه : 28 نفر

 

نوع كاربري

 

تعداد كاركنان درماني

 

تعداد كاركنان خدماتي -پشتيباني

 

 

تعداد تخت

آموزشي - درماني

 

8 نفر

 

4 نفر

17 تخت


بخش های بستری

محتوای مرتبط