بخش جراحی عمومی

معرفی واحد های بالینی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

 

 

  

بخش جراحي عمومي

 

این بخش درطبقه اول( مقابل بخش ارتوپدي ) درساختمان اصلي بخش ها واقع شده و تمامي اعمال مربوط به جراحي عمومي در اين بخش زیر نظر پزشکان متخصص جراحي عمومي انجام مي شود.
رئيس بخش : جناب آقاي دكتر امامی  ، متخصص جراحي عمومي

سرپرستار :   سركار خانم جوانی ، كارشناس پرستاري


متوسط پذیرش ماهانه : 248 نفر

 

 

نوع كاربري

 

تعداد كاركنان درماني

 

تعداد كاركنان خدماتي -پشتيباني

 

 

تعداد تخت

آموزشي - درماني

 

21 نفر

 

3 نفر

28 تخت


بخش های بستری

محتوای مرتبط