بخش ENT

معرفی واحد های بالینی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

 

 

 

  

بخش گوش و حلق وبینی وجراحی فک وصورت

 

این بخش درطبقه همکف ساختمان اصلي بخش ها واقع شده و تمامي اعمال مربوط به جراحي گوش ؛حلق وبینی و فک و صورت  در اين بخش زیر نظر پزشکان متخصص  انجام مي شود.
رئيس بخش : جناب آقاي دكترغریبی ، متخصص گوش ،حلق و بینی

سرپرستار :   سركار خانم خزاعی ، كارشناس پرستاري

 

 

نوع كاربري

 

تعداد كاركنان درماني

 

تعداد كاركنان خدماتي -پشتيباني

 

 

تعداد تخت

آموزشي - درماني

 

13 نفر

 

3 نفر

16 تخت


بخش های بستری

محتوای مرتبط