بخش CCU

معرفی واحد های بالینی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

 

بخش   CCU

 

 

 

این بخش درطبقه دوم ( همجوار با بخش داخلی قلب ) در ساختمان اصلي بخش ها واقع شده و  بخش مراقبت های ویژه میباشد وبه بیماران قلبی   و قلبی – ریوی حاد (مانند سکته های قلبی ،آنژین صدری ،نارسایی و بلوکهای قلبی ،بیماری های مادرزادی و غیره )خدمات و درمانهای لازم  زیر نظر پزشکان متخصص ارائه میگردد.

رئیس بخش : جناب آقای دکتر اکبری ، متخصص قلب و عروق

سرپرستار :   سركار خانم راهداری، كارشناس پرستاري

متوسط  پذیرش ماهانه :    نفر

 

نوع كاربري

 

تعداد كاركنان درماني

 

تعداد كاركنان خدماتي -پشتيباني

 

 

تعداد تخت

آموزشي - درماني

14 نفر

 

5نفر

7 تخت


محتوای مرتبط