بخش ICU-A

معرفی واحد های بالینی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

 

بخش ICU-A

 

 

 

این بخش درطبقه اول( مجاور اتاق عمل ) ساختمان اصلي بخش ها واقع شده و كليه بيماراني كه نياز به درمان و مراقبتهاي ويژه (بيماران  درحال كما ، وبيماران با ضريب هوشياري پايين) دارند، در اين بخش تحت  نظر و درمان پزشکان متخصص بيهوشي و ديگر تخصصهاي مورد نياز  قرار ميگيرند.
رئيس بخش : جناب آقاي دكتر دهمرده، متخصص بيهوشي (فلوشيپ  ICU)

سرپرستار :   سرکارخانم سرگزی کوشه ، كارشناس پرستاري

تعداد پذيرش ماهانه : 30 نفر

 

نوع كاربري

 

تعداد كاركنان درماني

 

تعداد كاركنان خدماتي -پشتيباني

 

 

تعداد تخت

آموزشي - درماني

 

21 نفر

 

4 نفر

12 تخت


بخش های بستری

محتوای مرتبط