فوریتها (جراحی - داخلی)

معرفی واحد های بالینی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

 

 

بخش  فوریتها

 

 

 

 این بخش درکنار درب ورودی اصلی بیمارستان  واقع شده است .

در اين بخش كليه بيماران اورژانسي شامل :   بیماریهای داخلی و قلبی و چاقو خوردگي ،سوختگي ، تيرخوردگي ،تصادفات و مشكلات حاد جراحي و .......پذيرش مي شوند .

اين بيماران در صورت نياز به مراقبت هاي بستري و اعمال جراحي به بخش هاي بيمارستان منتقل مي شود و در صورت نیاز به مراقب و اعمال جراحی سرپایی شامل سونوگرافی FAST و انواع ترمیم جراحات مختلف اعم ازتاندون و عضله و   Intubation  پس از رفع مشكل اورژانسي با دستور دارويي  توسط متخصصین طب اورژانس مرخص مي شوند .

 رئیس بخش : جناب آقای دکتر علی عبدالرزاق نژاد ، متخصص طب اورژانس

سرپرستار :  جناب آقای علیرضا صبوری، كارشناس ارشد پرستاري

متوسط  پذیرش ماهانه :   2745  نفر

 

نوع كاربري

 

تعداد كاركنان درماني

 

تعداد كاركنان خدماتي -پشتيباني

 

 

تعداد تخت

آموزشي - درماني

53 نفر

 

11 نفر

36 تخت


بخش های بستری

محتوای مرتبط