واحد های اداری

معرفی واحد های اداری بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

واحد های اداری و خدماتی شامل  :

دفتر ریاست ، مدیریت ،امور مالي ، خدمات ،حسابداری ،کارگزینی  ،دفتر پرستاری ،دبیرخانه، تجهيزات پزشكي ،ماشین نویسی ،كارپردازي ،داروخانه ،مدارک پزشکی،پذیرش،واحد انفورماتیک،کتابخانه،معاونت آموزشی،بایگانی اداری،مددکاری،حراست ،حراست فيزيكي (نگهباني)، واحد حقوقی،انبار،تاسیسات می باشد.

 

قوانین و مقررات حضور وغیاث:

براساس قوانین اعلام شده ساعت حضور در شیفت صبح وعصر و شب به این شرح می باشد:

ورود صبح  ساعت 7خروج بعداز ظهر ساعت 14

ورود عصر ساعت13/30خروج عصر ساعت20/30

ورود شب ساعت20خروج ساعت خروج ساعت7/30صبح

 


محتوای مرتبط