تماس با ما

معرفی و شماره تماس مسئولین بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان

آدرس : زاهدان - بلوار جام جم

کدپستی : 9815733169

تلفن :054 - 332230013 الي 5  و 332205013 الي 3

فکس : 33220504

ایمیل : khatamhospital_zah@yahoo.com

دفتر ریاست :

054 - 332296813

مدیر داخلی:

332542943 -054

معاونت آموزشي :

33239762-054

دفتر خدمات پرستاری :

33235725-054

دفتر سوپروايزر:

33216269-054

مسئول کلینیک :

داخلی 489

مسئول سایت بیمارستان :

داخلی  453


محتوای مرتبط